XIYAO WANG

Chongqing, 1992

WORKS

xiyao wang
Ping pong, 2021
acrylic on oil stick on canvas
130x110